Villkor

Öppet köp / Ångerrätt

15 dagars öppet köp på samtliga produkter. Dock skall Produkten  ej varit använd och allt skall förpackas i orginalskick. Ni står då själva för returfrakten. Vid ångerätt så står kunden även för frakten som vi har fått betala när varan skickades från oss till kunden.

Villkor

Denna sida innehåller allmänna affärsvillkor. Vänligen läs igenom dessa Allmänna villkor noggrant innan du beställer produkter från Jaktgiganten.se När du beställer någon av våra produkter accepterar du våra Allmänna villkor. Skriv gärna ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Olika delar av dessa Allmänna villkor gäller för Jaktgiganten.se.

Vi sparar information om de beställningar som görs hos oss.

Jaktgigantens-produkter

Jaktgiganten” refererar till onlinebutiken www.jaktgiganten.se.

Alla produkter som finns tillgängliga för försäljning på www.jaktgiganten.se är jaktgigantens-produkter.

Vi reserverar oss för felskrivningar.

 

jaktgiganten erbjuder  varor till  bra priser. Erbjudanden på jaktgiganten.se gäller så långt lagret räcker.

Alla produkter som finns tillgängliga för försäljning på jaktgiganten är jaktgigantens-produkter.

Vid köp av jaktgigantens-produkter tillämpas våra Allmänna villkor.

Oavsett vilka produkter du köper är du välkommen att kontakta vår kundtjänst med frågor, kommentarer och förslag. Vår kundtjänst kan nås på följande sätt:

www.jaktgiganten.se
E-post: info@jaktgiganten.se

 

 Allmänna villkor

1. Om oss och dessa Allmänna villkor

1.1 . jaktgiganten är ett svenskt företag och är godkänd för f-skatt. Org.nr 830714-xxxx. Företaget har sitt säte i Märsta och drivs av RMN products.

1.2 Dessa Allmänna villkor är tillämpliga på alla Avtal som du ingår med jaktgiganten.se  Genom att beställa en produkt på webbsidan accepterar du dessa Allmänna villkor.

1.3 I dessa Allmänna villkor avses med följande begrepp:

a) “Användarkonto” – ett personligt konto knuten till viss Kund och som krävs för att Kunden ska kunna beställa produkter på Jaktgiganten.se

b) “Arbetsdag” – en dag som varken är en lördag, söndag, eller helgdag.

c) “Avtal” – en bindande överenskommelse som ingåtts mellan jaktgiganten och en Kund i enlighet med paragraf 3 och 4 i dessa Allmänna villkor;

d) “Beställning” – Kundens uttryck för avsikt att ingå Avtal med Jaktgiganten avseende en eller flera specifika produkter som finns tillgängliga för försäljning på jaktgiganten.se

e) ”Beställningsbekräftelse“ – e-post genom vilken vi uttryckligen bekräftar din Beställning.

f) “du” – Kunden som gör Beställningen;

g) “Företag” fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamhet;

h) “Konsument” – en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet;

i) ”Kund” – Företag eller Konsument som beställer en produkt på jaktgiganten.se

j) ”Oaktsamhet” – underlåtenhet att vissa rimlig aktsamhet och utöva skälig skicklighet i ett avtal avser brott mot en skyldighet, som följer av uttryckliga eller underförstådda villkor i ett avtal, att visa rimlig aktsamhet och utöva skälig skicklighet i utförandet av avtalet.

k) “paragrafer” - avsnitt i dessa Allmänna villkor;

l) “vi” - jaktgiganten

m) termer som används i dessa Allmänna villkor och som uttrycks i singular avser även termens pluralform. På motsvarande sätt avser termer i dessa Allmänna villkor som uttrycks i plural även termens singularform. Termer som syftar till ett kön inkluderar alla kön och referenser till personer inkluderar varje individ, företag, firma eller partnerskap.

n) termerna “inkluderar”,“inklusive” och liknande ord och uttryck är inte avsedda att begränsa tillämpningsområdet för dessa Allmänna villkor eller andra handlingar med anknytning till dessa. .

2. Om Användarkonton

2.1 Som Kund hos oss får du ha högst ett (1) Användarkonto registrerat på jaktgiganten.se. Om det skulle visa sig att flera Användarkonton är registrerade på samma Kund har vi rätt att radera ett eller flera av dessa. Observera att vi dessutom kan vägra de Kunder som inte följer dessa Allmänna villkor rätten att använda kundens registerade Användarkonto. I egenskap av webbadministratörer förbehåller vi oss även rätten att radera Användarkonton som tillkommer oss.

2.2 När du registrerar ditt Användarkonto kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Om du inte lämnar dessa uppgifter kommer vi inte att registrera ett Användarkonto och du kommer inte att kunna beställa produkter från jaktgiganten.se Vi skickar en bekräftelse till dig per e-post när din registrering är klar.

2.3 Vi är inte skyldiga att acceptera alla registreringar eller Beställningar även om de görs av registrerade Kunder. Vi är inte heller skyldiga att hålla ett konsekvent utbud av produkter eller att hålla produkter tillgängliga permanent. Denna paragraf påverkar inte Beställningar som redan har gjorts.

2.4 Genom att registrera dig eller genom att göra en Beställning på jaktgiganten.se intygar du att du är:

a) minst 18 år gammal.
b) bosatt i Sverige.

2.5 Alla uppgifter du uppger när du registrerar dig ska vara korrekta och aktuella. Dina uppgifter sparas och behandlas i enlighet med Jaktgiganten/RMN products sekretesspolicy.

2.6 Du ansvarar för att dina personliga inloggningsuppgifter hålls hemliga och förvaras säkert.

2.7 Vi har ingen skyldighet att spara eller publicera inlägg som du gör på Fabstore.se (t.ex. recensioner). De uppgifter som du lämnar på dessa hemsidor får inte innebära att en kränkning av tredje parts rättigheter. Vi tar inget ansvar för den information som du lämnar på andra webbsidor än Jaktgiganten.se (t.ex. bloggar).

2.8 Jaktgiganten/RMN products får inte användas på ett sätt som kan skada webbsidorna. Information som finns tillgänglig på jaktgiganten.se får inte användas för något annat ändamål än vad som är avsett. l Varje försök att manipulera vår webbsida kommer att resultera i rättsliga åtgärder och avstängning. Observera att våra Användarkonton, vårt sortiment och vårt lager är avsett för Konsumenter.

3. Om Avtal

3.1 När du klickar på ”Bekräfta” i sista Beställningssteget, binder du dig till att köpa de produkter som ligger i din varukorg. Strax därefter får du en Beställningsbekräftelse av oss per e-post.

3.2 Ett Avtal mellan dig och jaktgiganten/RMN products sluts i och med att vi accepterar din Beställning. När din betalning accepteras  accepteras din Beställning i och med att vi skickar en Beställningsbekräftelse till dig.  Vi förbehåller oss rätten att inte behandla din Beställning innan vi accepterat den. Du kan återkalla din Beställning fram till dess att den accepterats av oss. Om Beställningen återkallas eller hävs så kommer vi att återbetala alla eventuella förtida betalningar som du eller ditt betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende denna Beställning.

3.3 Om du vill spara information avseende en specifik Beställning kan du spara eller skriva ut bekräftelsesidan som visas när din Beställning har gjorts. Denna information skickas även till dig per e-post.

3.4 Vi sparar alla uppgifter om din Beställning efter det att vi accepterat den. Av säkerhetsskäl lämnar vi endast ut dessa uppgifter om du kan uppge inloggningsuppgifterna till ditt Användarkonto. Du hittar all information angående dina Beställningar, ditt Användarkonto, dina personliga uppgifter, vårt nyhetsbrev och olika betalningsmetoder på ditt Användarkonto under fliken ”mitt konto”. För att få tillgång till denna information måste du logga in med dina inloggningsuppgifter.

4. Hur ett avtal ingås

4.1 När du registrerar ett Användarkonto eller beställer en produkt på jaktgiganten.se så accepterar du att det sker inom ramen för de Allmänna villkor som är aktuella vid tidpunkten för registreringen eller Beställningen. Du är ansvarig att kontrollera den senaste versionen av de Allmänna villkoren varje gång du gör en Beställning.

4.2 När du har valt den produkt som du vill beställa kommer kostnaden för produkten, inklusive moms och eventuella fraktkostnader, att visas på jaktgiganten.se. Den summa som visas utgör det pris som du ska betala. Detta gäller oavsett vilka priser du tidigare kan ha sett eller hört.

4.3 Vår målsättning är att all information på Jaktgiganten/RMN products ska vara korrekt. I undantagsfall kan det dock hända att den information som visas på våra webbsidor innehåller fel. Sådana eventuella fel kan bland annat utgöras av skrivfel, ofullständiga produktbeskrivningar, felaktiga priser eller felaktig information angående en produkts lagerstatus. Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande. Om fel pris har angetts för en produkt som du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med din Beställning.

4.4 När du beställer en produkt kommer du att bli ombedd att fylla i vissa uppgifter för en av de betalningsmetoder som vi godtar. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bearbeta din Beställning. Observera att vi inte har någon skyldighet att leverera de produkter som du har beställt innan vi har mottagit full betalning från dig.

4.5 Om du väljer att betala med betal- eller kreditkort så måste du ha rätt att använda det kort eller det konto som du anger att du vill betala med. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera kortets giltighet, att det finns tillräckligt utrymme för debitering samt adressuppgifter på köparen. Observera att vi endast accepterar betalningar från svenska konton.

4.6 Alla uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du beställer en produkt måste vara korrekta. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dina uppgifter innan vi levererar produkten till dig.

4.7 Din Beställning gäller till dess att vi skickar en Beställningsbekräftelse eller till dess att Beställningen återkallas.

4.8 Vi har ingen skyldighet att leverera produkter till dig innan vi har accepterat din beställning. Observera att all kommunikation med dig endast sker i informativt syfte om det inte uttryckligen framgår att vi bekräftar din Beställning. I Beställningsbekräftelsen ger vi (utöver själva bekräftelsen) dig ett ordernummer. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din Beställning, exempelvis om produkten inte finns i lager. Vi kan i så fall istället erbjuda dig en annan produkt som alternativ. Om du vill tacka ja till ett sådant erbjudande måste du dock göra en ny Beställning.

4.9 Kontakta oss omgående om du upptäcker att du gjort ett misstag i samband med din Beställning. info@jaktgiganten.se  Observera att vi inte garanterar att vi kan justera din Beställning på det sätt du vill.

4.10 Avtal avser endast de produkter vars expediering vi bekräftat i Beställningsbekräftelsen. Vi har ingen skyldighet att leverera eventuella andra produkter som du har Beställt förrän vi har skickat en Beställningsbekräftelse för dessa produkter.

4.11 Vi behåller äganderätten över alla produkter till dess att de är fullt betalda.

5. Leverans och leveranstid

5.1 Vi levererar med tjänsten Posten och DHL

5.2 Vår målsättning är att leverera produkten till dig på den leveransadress som du anger i din Beställning.

5.3 I samband med att du beställer en produkt kommer du att få information om den beräknade leveranstiden. Denna beräkning uppdateras därefter i och med att vi skickar Beställningsbekräftelsen till dig. Vår målsättning är att leveransen ska ske inom de tidsramar som vi anger i samband med detta.

5.4 Vår målsättning är att informera dig om vi misstänker att vi inte kan leva upp till den uppskattade leveranstiden. Vi ansvarar inte för några som helst förluster, olägenheter, kostnader eller skador som kan uppstå på grund av en sen leverans som inte orsakats av RMN products. Detta gäller endast i den utsträckning annat inte följer av svensk lagstiftning.

5.5 Ansvaret för produkten övergår till dig i och med att produkten levereras. Detta gäller emellertid inte om leveransen är försenad och förseningen beror på ett avtalsbrott från din sida. Under sådana omständigheter övergår ansvaret för produkten till dig vid den tidpunkt som leveransen skulle ha skett om det inte vore för avtalsbrottet. Från och med det att ansvaret övergår till dig så ansvarar du för eventuella skador på produkten eller eventuell förlust av produkten.

5.6 Var försiktig när du öppnar paketet så du inte skadar produkten. .

5.7 Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på avhämtningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss.

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpsumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen.

5.8 Produkterna på Jaktgiganten.se är standardprodukter som inte är avsedda att motsvara några av dina personliga krav. Det är ditt ansvar att säkerställa att den produkt som du beställer är passande för dina ändamål och att de möter dina personliga krav.

6. Ångerrätt

6.1 När du handlar på jaktgiganten.se har du alltid rätt att ångra dig, förutsatt att du meddelar oss om detta inom en viss tid.

Det tas ut 100 kr i Administrativa avgifter för att täcka våran frakt osv

Din ångerrätt

6.2 Som Konsument har du en lagstadgad ångerrätt när du handlar på internet. För att utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta skriftligen eller muntligen inom 14 dagar efter det att produkten har levererats. Ditt meddelande anses ha lämnats den dag som det skickades. Om du utnyttjar din ångerrätt så är du skyldig att inom 30 Arbetsdagar returnera produkten till oss i dess ursprungliga skick. Observera att du ansvarar för produkten fram till dess att den överlämnats för transport.

Kontakta oss på någon av följande kontaktuppgifter om du vill utnyttja din ångerrätt:

info@jaktgiganten.se

Ångerrättens följder

6.3 Genom att utnyttja din ångerrätt så upphör Avtalet att gälla. Detta innebär att såväl dina som RMN products rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet inte längre gäller. Alla eventuella förmåner som har mottagits ska återlämnas. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte kan återlämna hela eller delar av de förmåner du fått eller om förmånerna återlämnas i ett oacceptabelt skick. Du kan även bli ersättningsskyldig om den returnerade produkten har försämrats på grund av användning. Detta gäller dock inte för sådan användning av produkten som vore acceptabelt i en butik (exempelvis normala prov och undersökningar). Vi genomför all återbetalning inom 30 Arbetsdagar efter att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt.

6.4 Om du inte uttryckligen anger något annat så kommer återbetalningen att ske till det konto som du använde när du betalade för din Beställning.

7. Fel på produkten

7.1 Vi garanterar:

a) att produkten levereras oskadad i det beställda antalet

b) att produkten motsvarar tillverkarens beskrivning av produkten på Fabstore eller i vårt material vid tiden för din Beställning.

7.2 Produkten är endast avsedd att användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. Det förekommer att sådana instruktioner även ges på produkten. Du ansvarar för att du endast använder produkten i enlighet med dessa instruktioner.

7.3 Vår målsättning är att alltid leverera produkter i bästa möjliga skick. Om en produkt skulle vara felaktig på något sätt ska du meddela oss om detta. Du måste bevara produkten i det skick som du fick den i och ge oss möjlighet undersöka produkten inom rimlig tid.

7.4 För att vi ska kunna kompensera dig för eventuella felaktiga produkter så kan vi behöva din hjälp att lämna meddelande till oss angående detta inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Ett sådant meddelande innefattar bland annat:

a) att du på ett rimligt detaljerat sätt beskriver på vilket sätt produkten ifråga är skadad eller defekt

b) att du förser oss med beställningsnummer och annan sådan information som vi rimligtvis kan behöva.

7.5 Om vi märker att den reklamerade produkten har:

a) missbrukats, hanteras oaktsamt eller oriktigt, drabbats av skador eller utsatts för onormala förhållanden; eller

b) utsatts för en olycka eller skador på grund av försök att reparera eller modifiera produkten; eller

c) hanterats eller använts i strid med tillverkarens instruktioner för produkten; eller

d) slitits genom onormalt användande,

efter att produkten levererats av oss så har vi ingen skyldighet att reparera produkten, ersätta den eller göra en återbetalning av eventuell betalning. Vi kan dessutom kräva att du betalar alla rimliga fraktkostnader och servicekostnader enligt våra gällande standardavgifter. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, skyldigheter, kostnader eller skador i större utsträckning än vad som följer av lag. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 3 år.

7.6 Använd följande kontaktinformation vid reklamation:

info@jaktgiganten.se

7.7 Vid en eventuell tvist kommer jaktgiganten.se att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

7.8 Du kommer att ersättas för dina eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation.

8. Presentkort och rabattkoder

8.1 Vi erbjuder våra Kunder möjligheten att köpa presentkort som kan användas vid betalning på jaktgiganten.se.

8.2 Vi förbehåller oss rätten att stänga ner ditt Användarkonto och/eller kräva en annan betalningsmetod om vi misstänker ett bedrägeri, ett försök att vilseleda eller andra olagliga aktiviteter i samband med köp eller inlösen av presentkort.

8.3 Vi ansvarar inte eventuell för förlust, stöld eller oläsbarhet av presentkort.

9. Omständigheter utanför vår kontroll

9.1 Vi accepterar inga risker i förhållande till inköp. Vi är endast skyldiga att leverera de varor som finns i lager och som kan tillhandahållas av våra leverantörer. Observera att vissa erbjudanden på jaktgiganten.se endast gäller under en begränsad tidsperiod.

9.2 Vi förbehåller oss rätten att frånträda Avtalet om vi, utan att ha orsakat det själva, råkar ut för förseningar från våra leverantörer eller om den produkt som du har Beställt inte finns i lager. Om du redan har betalat din för din Beställning så får du naturligtvis dina pengar tillbaka.

9.3 Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av Force Majeure-händelser. Exempel på sådana händelser är strejker, lockouter, myndighetsrestriktioner, brist på energi eller bränsle, transportproblem, skada till följd av eld, vatten eller tekniska problem eller något annat hinder som uppstod utan vår egen beskyllan. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början dels i slutet av den.

9.4 Ansvaret för slitage på produkten övergår på dig eller den som du eventuellt har utpekat som mottagare i och med att produkten levereras. Denna ansvarsövergång påverkas inte av vilken leveransmetod som används. Oavsett vilken leveransmetod som används kommer ansvaret för slitage att överföras från den person som utför leveransen till dig eller den utpekade mottagaren i och med att produkten överlämnas.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Denna paragraf 10 har företräde framför alla andra paragrafer i dessa Allmänna villkor. Den reglerar hela vårt ansvar och de påföljder som du kan göra gällande för:

a) fullgörelse, underlåtenhet, påstådd fullgörelse eller försenad fullgörelse av dessa Allmänna villkor eller Avtal på jaktgiganten.se/RMN products eller

b) allt annat som har samband med dessa Allmänna villkor eller ingåendet eller fullgörandet av dessa..

10.2 Ingenting i dessa Allmänna villkor utesluter eller begränsar sådant ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

10.3 Vid fullgörandet av våra skyldigheter i dessa Allmänna villkor ansvarar vi endast för att det sker med rimlig aktsamhet och skicklighet.

10.4 Med förbehåll för vad som sägs i 10.2 avsäger vi oss allt ansvar för att den information som lämnas på jaktgiganten.se är korrekt, fullständig, ändamålsenlig eller laglig. Vi ansvarar inte heller för överföringen av någon form av material. När du bestämmer dig för att beställa en produkt så bör du inte uteslutande förlita dig på informationen på jaktgiganten.se Vi rekommenderar att du skapar dig en egen uppfattning baserat på egna efterforskningar innan du Beställer en produkt.

10.5 Vi ansvarar inte för Oaktsamhet utöver vad som följer av dessa Allmänna villkor.

10.6 Vi ansvarar inte för:

a) förlorad inkomst;
b) förlust av faktisk eller förväntad vinst;
c) kontraktsförlust;
d) förlorad tillgång till betalningsmedel;
e) förlust av förväntade besparingar;
f) förlorade affärer;
g) nedlagd tid;
h) förlorade möjligheter;
i) förlust av goodwill;
j) skadat rykte;
k) förlust av, skada på eller korruption av data; eller
l) indirekta förluster;

Detta gäller oavsett om det förlusten eller skadan är förutsebar, känd sen tidigare eller dylikt. Observera att paragraf 10.6(a) och 10.6(l) gäller oavsett om sådan förlust är direkt, indirekt eller av annan art.

10.7 Den ansvarsbegränsning som följer av paragraf 10.7 gäller dels för ansvar som är uttryckligen föreskrivet i dessa Allmänna villkor, dels ansvar på grund av ogiltigheten eller icke-verkställbarheten av någon av paragraferna i dessa.

11. Tillämplig lag & jurisdiktion

11.1 Alla transaktioner och Avtal mellan oss eller våra samarbetspartners ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. All kommunikation mellan oss ska ske på svenska.

11.2 Sverige har jurisdiktion över alla rättsliga tvister med anknytning till detta Avtal eller efterföljande fristående Avtal.

12 . Ändringar av de Allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor när som helst i den usträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av dessa Allmänna villkor kommer att publiceras på jaktgiganten.se. Dessa ändringar gäller endast för de Beställningar som görs efter att ändringarna godkänts. Fortsatt användning av jaktgiganten.se anses som ett godkännande av de nya Allmänna villkoren.

13. Ogiltighetsbestämmelser

Om någon paragraf i dessa Allmänna villkor eller i ett Avtal förklaras ogiltig eller inte kan verkställas av domstol så kommer resterande delar av dessa att förbli giltiga. De paragrafer som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. Vad som sagts i denna paragraf om ogiltiga och ej verkställbara paragrafer gäller även för eventuella kryphål i dessa Allmänna villkor.

14. Sekretesspolicy

Vänligen se vår “Sekretesspolicy”, vilken utgör en del av dessa Allmänna villkor.

Användning av våra Produkter.

Härmed avtar vi allt ansvar för hur våra produkter används vi ansvarar inte för skador på dig själv eller mot någon annan.

Du som person är personligt ansvarig för hur du använder våra produkter.

Du som beställer intygar att du är över 18 år. 

Tvister

Vi rättar oss efter konsumentköplagen och de lagar som finns.  Se länk nedan

http://ec.europa.eu/odr

15. Avgift för ej uthämtade paket.

Vi tar ut en avgift för ej uthämtade paket. Avgiften är på 249 kr.

Avgiften täcker kostnaderna för frakt och administrativ tid. Inga kostnader utöver det tillkommer.

För att undvika att ditt paket kommer i retur så rekommenderas att ni hör av er om ni inte blivit aviserade efter 5 dagar från att du fått en bekräftelse att din order är skickad.