Knivlagen

Knivlagen

Knivar och andra farliga föremål

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Personer under 21 år får inte ens äga, låna eller använda springknivar eller springstiletter.

Exempel på farliga föremål

 • Butterflyknivar
 • Sablar
 • Springknivar
 • Stiletter
 • Svärd
 • Karatepinnar
 • Kaststjärnor
 • Knogjärn
 • Jaktgiganten.se säljer inte något av ovanstående modeller. 
 • Däremot säljer vi olika sorters Jaktknivar, Bowieknivar, Fällknivar och andra knivar till personer som fyllt 18 år. 

Undantag från förbudet

 • Militär som bär kniv till uniform
 • Hantverkare som använder kniv i arbetet
 • Svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv
 • Normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg

Överlåtelse av farliga föremål

Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

Det är alltså förbjudet att sälja alla typer av farliga föremål enligt exemplen i listan ovan. Det är även förbjudet att överlåta (till exempel ge eller skicka föremålen till personer under 21 år). Om du ger eller säljer farliga föremål till en person under 21 år kan du dömas för brott. Även du som är under 21 år och köper eller får ett föremålet kan dömas för brott.